PROMOCJA -20% NA ROLETY I PLISY !!! TYLKO W SKLEPIE INTERNETOWYM

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.rolvet.com.pl


Odwiedziny Serwisu www.rolvet.com.pl i przeglądanie większości informacji znajdujących się na stronach, w tym w zakresie produktów oraz usług, jest możliwe bez konieczności podawania danych osobowych. W zakresie w jakim podanie danych osobowych pozostaje konieczne, Administrator danych dochowuje należyte staranności, by dane te pozostawały bezpieczne. Przesyłając swoje dane osobowe za pośrednictwem Serwisu www.rolvet.com.pl , jednoznacznie wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie tych danych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, która określa, w jaki sposób będą wykorzystywane dane osobowe.


1. Informacje ogólne

1) Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie www.rolvet.com.pl (dalej Serwis). Dokument ten ma charakter informacyjny.

2) Dane osobowe Użytkowników Serwisu zbierane przez Administratora Serwisu są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).

3) Administrator danych stosuje odpowiednie środki techniczne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności: zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, a także przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

2. Dane osobowe.

Administratorem danych osobowych jest:

Firma Handlowo Usługowa ROLVET Paweł Ziach

ul. Marszałkowska 5,

25-533 Kielce,

NIP 959 138 38 70,

REGON 291189322

W sprawie danych osobowych można skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą: poczty elektronicznej: rolvet@wp.pl

 2) Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe w następujących celach i zakresie:

a) w celu wykonania umowy sprzedaży Towarów (np. doręczenia zamówionych Towarów), przetwarzamy dane osobowe podane przy zakupie Towarów, w tym: imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, dane dotyczące płatności,

b) w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym oraz w postępowaniach przed innymi podmiotami, organami, w tym organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać dane osobowe podane przy zakupie Towarów oraz inne dane niezbędne do dochodzenia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;

c) w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania, przetwarzamy dane osobowe podane w reklamacjach skargach i wnioskach, jak również dane dotyczące zamówienia Towaru i innych świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków,

d) w celu marketingu naszych Towarów, w tym remarketingu, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności w Serwisie, w tym w zakresie zamówień, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, takie jak historia zamówień, historia i aktywność związana z komunikacją.

3) Kategorie danych osobowych Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie danych osobowych: dane kontaktowe, dane dotyczące zamówień, dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków.

 4) Dobrowolność podania danych osobowych Podanie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne, jednak, stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu.

 5) Czas przetwarzania danych

a) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach: kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę, kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny), po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

b) Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi w ramach Serwisu.

c) Dane dotyczące zamówień Towarów będą przechowywane przez okres 5 lat od daty dostarczenia zamówienia.

6) Odbiorcy danych osobowych Przekazujemy zgromadzone dane osobowe następującym odbiorcom: organom państwowym, ,w tym: prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą, oraz dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania.

7) Prawa osoby, której dane dotyczą Na zasadach i w zakresie wskazanym w RODO każdemu użytkownikowi Serwisu przysługuje:

a) prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),

b) prawo sprostowania lub uzupełnienia treści swoich danych (art. 16 RODO),

c) prawo usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),

f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem – w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody,

g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO), Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Paweł Ziach za pośrednictwem adresu e-mail rolvet@wp.pl

8) Skarga do organu nadzorczego

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy obowiązującego prawa, osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

Porozmawiaj bezpośrednio 506 151 626

DLACZEGO ROLETY WEWNĘTRZNE?

Stosowanie rolet wewnątrz pomieszczeń daje bardzo dużo korzyści związanych z ich użytkowaniem. Samo korzystanie z rolet wewnętrznych w domu czy mieszkaniu nie powoduje wielu problemów dla ich użytkowników, wręcz przeciwnie - są one banalne w obsłudze. Mechanizmy działają w większości typów rolet bardzo podobnie. Duża elastyczność stosowania w przeróżnych konfiguracjach z ogromną liczbą dostępmnych kolorów i wzórw materiałów zapewnił roletom wewnątrznym dużą popularność w branży okiennej. Rolety dają możliwość doboru sposobu montażu do swoich potrzeb - inwazyjnie i bezinwazyjnie, a utrzymanie ich w czystości nie stanowi większego problemu, gdyż w zupełności wystarczy sama ciepła woda bez dodatkowych detergentów.


Rolety to przede wszystkim bezpieczeństwo i zwiększenie prywatności w swoim własnym domu czy mieszkaniu. Duży wybór materiałów, z których są wykonane sprawia, że można samemu zdecydować się na odpowiedni poziom ochrony.

Stosowanie rolet w oknach znacząco podwyższa komfort terminczny osób przebywających w pomieszczeniach podczas gorącego lata. Łatwiej dzięki nim ograniczyć ilość promieni słonecznych, które wpadają do środka, co bezpośrednio przekłada się na niższą temperaturę wewnątrz.

producent rolet kielcerolety dzień noc